Skardalen på kart

Her finner du bygda Skardalen på sørsiden av Kåfjorden!

Skardalen

E-post: on.ilo@ravi